وب سایت رسمی قالب چند منظوره پلاسما
آخرین قالبی که می خرید ...

تنظیمات پست در قالب پلاسما

در این بخش می توانید کلیه تنظیمات مربوط به طرح بندی پست بلاگ را تغییر دهید. تمام این تغییرات در پست شما اعمال می شوند، مگر اینکه تنظیمات جدیدی در تنظیمات صفحه اعمال کرده باشید.

تنظیمات پست در قالب آنکد

تنظیمات پست

منو

در اینجا می توانید حالت های اصلی منو را تغییر دهید:

منو : منوی نمایش داده شده در این بخش را انتخاب کنید.

عرض منو : عرض منو را معین کنید که تمام عرض باشد یا خیر.

حذف شفافیت : با انتخاب این گزینه منو شما دیگر ترنسپرنت یا شفاف نخواهد بود.

هدر

در اینجا می توانید نوع هدر را مشخص کنید:

نوع : می توانید مشخص کنید هدر ساده باشد یا بلوک محتوا و غیره .

بلوک محتوا : اگر در قسمت بالا بلوک محتوا را انتخاب کردید در اینجا بلوک مورد نظر را انتخاب کنید.

عرض هدر : عرض هدر را معین کنید که تمام عرض باشد یا خیر.

محتوا

در اینجا می توانید تنظیمات مربوط به محتوای داخلی صفحه را تغییر دهید:

عرض بخش محتوا : اگر از صفحه ساز ویژوآل کامپوزر استفاده نمی کنید، عرض بخش محتوا را مشخص کنید.

نمایش نقشه راه : برای نشان دادن مسیر کاربران در سایت.

نمایش عنوان : عنوان صفحه نمایش داده شود یا خیر.

نمایش رسانه : آیا تصویر شاخص نمایش داده شود یا خیر.

نمایش دیدگاه ها : آیا نظرات کاربران در پایین صفحه نمایش داده شود یا خیر.

نمایش اشتراک : آیکون های اشتراک گذاری نمایش داده شود یا خیر.

سایدبار

در اینجا می توانید ناحیه نوار کناری را تغییر دهید:

سایدبار : سایدبار مورد نظر را انتخاب کنید.

موقعیت : موقعیت سایدبار را به صورت چپ یا راست مشخص کنید.

اندازه : اندازه ستون سایدبار را تنظیم کنید.

سایدبار چسبنده : با فعال کردن این بخش سایدبار بصورت ثابت می ماند.

پوسته : پوسته سایدبار را مشخص کنید. ( تیره یا روشن )

رنگ پس زمینه: رنگ پس زمینه را برای زمینه سایدبار انتخاب کنید.

فوتر

در اینجا می توانید ناحیه فوتر را تغییر دهید :

بلوک محتوا : می توانید برای قسمت بالای کپی رایت بلوک محتوا انتخاب کنید.

عرض پاورقی : عرض فوتر را معین می کنید که تمام عرض باشد یا خیر.