وب سایت رسمی قالب چند منظوره پلاسما
آخرین قالبی که می خرید ...

آموزش تنظیمات صفحه 404

اگر کاربر به اشتباه آدرسی وارد کند که شما آن را در سایت تان نداشته باشید، به صفحه 404 منتقل می شود.

ارور 404 یک کد وضعیت از پروتکل HTTP یا همان پروتکل انتقال ابرمتن است، به این معنی که سرور نمی‌تواند منبع درخواستی شمارا بیابد. پس این موضوع را به یاد داشته باشید که در این خطا ارتباط با سرور کاملاً وصل شده اما سرور، منبع درخواست را نتوانسته پیدا کند. ارور 404 با اخطار Server Not Found متفاوت است این اخطار به این معنی است که ارتباط با سرور قطع‌شده است.

آموزش تنظیمات صفحه 404

تنظیمات صفحه 404

در این بخش تنظیمات صفحه 404 قالب آنکد مورد بررسی قرار می گیرد، با ما همراه باشید.

منو

در اینجا می توانید حالت های اصلی منو را تغییر دهید:

منو : منوی نمایش داده شده در این بخش را انتخاب کنید.

عرض منو : عرض منو را معین کنید که تمام عرض باشد یا خیر.

حذف شفافیت : با انتخاب این گزینه منو شما دیگر ترنسپرنت یا شفاف نخواهد بود.

هدر

در اینجا می توانید نوع هدر را مشخص کنید:

نوع : می توانید مشخص کنید هدر ساده باشد یا بلوک محتوا و غیره .

بلوک محتوا : اگر در قسمت بالا بلوک محتوا را انتخاب کردید در اینجا بلوک مورد نظر را انتخاب کنید.

عرض هدر : عرض هدر را معین کنید که تمام عرض باشد یا خیر.

محتوا

در اینجا می توانید تنظیمات مربوط به محتوای داخلی صفحه را تغییر دهید:

عرض بخش محتوا : اگر از صفحه ساز ویژوآل کامپوزر استفاده نمی کنید، عرض بخش محتوا را مشخص کنید.

محتوای 404 : می توانید مشخص کنید درون محتوا از بلوک محتوا استفاده شود یا حالت پیشفرض بماند.

بلوک محتوای 404 : اگر در بالا بلوک محتوا را انتخاب کردید در این قسمت نام بلوک مورد نظر را انتخاب کنید.

فوتر

در اینجا می توانید ناحیه فوتر را تغییر دهید :

بلوک محتوا : می توانید برای قسمت بالای کپی رایت بلوک محتوا انتخاب کنید.

عرض پاورقی : عرض فوتر را معین می کنید که تمام عرض باشد یا خیر.